Soundcloud MP3 Converter ਨੂੰ

ਸਾਊਂਡ ਕਲਾਊਡ ਡਾਉਨਲੋਡਰ

MP3 ਤੋਂ Soundcloud ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਗੀਤ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ, ਇਹ ਸਧਾਰਨ, ਮੁਫਤ ਅਤੇ ਵਰਤਣ ਲਈ ਅਸਾਨ ਹੈ, MP3 ਅਤੇ ਮੁਕਤ ਪਰਿਵਰਤਨ ਲਈ ਤੇਜ਼ ਅਤੇ ਮੁਫਤ SoundCloud, ਔਨਲਾਈਨ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ, ਸਾਊਂਡ ਕਲਾਊਡ MP3 ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ.

SoundCloud ਤੋਂ ਗੀਤ ਕਿਵੇਂ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨੇ ਹਨ?

01. ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਗਾਣੇ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਉਸ ਦਾ ਯੂਆਰਐਲ ਕਾਪੀ ਕਰੋ.
02. ਸਾਡੇ ਸਾਧਨ ਦੇ ਡੱਬੇ ਵਿਚ ਸਾਊਂਡ ਕਲਾਊਡ ਗਾਣੇ ਦਾ URL ਚਿਪਕਾਓ.
03. ਡਾਉਨਲੋਡ ਬਟਨ ਦਬਾਓ.
04. ਗੀਤ ਹੁਣ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਸ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਹੈ ਡਾਉਨਲੋਡ ਬਟਨ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ.